Když člověk přijíždí na Uhelnou, ocitá se v trochu jiném světě. Tuto část Hrádku tvoří jen něco málo přes dvacet domů, po silnici je dnes kvůli těžbě písku v nedaleké pískovně přístupná jen z jedné strany. Cyklisté a pěší se mohou vydat ještě po stezce, vedoucí od Oldřichova po státní hranici. Ukryta v lipové aleji stojí u jediné silnice malebná kaplička Panny Marie Pomocné, postavená v roce 1867. Nechybělo ale mnoho a kapli na Uhelné jsme si mohli připomínat už jen z fotografií.